Eurothane AL Quattro

Opis produktu

Trwała izolacja budynków przemysłowych i rolniczych płytami zabezpieczonymi okładziną z czterech stron

Oferując klientom Eurothane Al Quattro Recticel proponuje najlepszy rodzaj izolacji przeznaczony szczególnie do budynków inwentarskich. Eurothane Al Quattro zostało tak dostosowane, aby spełnić specyficzne wymagania sektora rolniczego. Płyta zapewnia optymalne warunki wewnątrz budynków i minimalizuje ewentualne straty. Dzięki efektywnej izolacji, Twoje produkty pozostają najlepszej jakości.

płyty izolacyjne Eurothane AL Quattro

W wypadku zastosowania Eurothane Al Quattro, jako izolacji budynku inwentarskiego, nie tylko prosięta, kury czy krowy czują się lepiej – ale również ich hodowca. Zdrowy inwentarz zapewnia lepszy dochód. Dodatkowo - koszty ogrzewania zostają znacznie zredukowane, a to dla właściciela oznacza oszczędność pieniędzy. Natomiast zastosowanie okładziny z czterech stron w wypadu płyty Eurothane Al Quattro oraz montaż na profilach zapewnia bezpieczeństwo i łatwość zmywania powierzchni.

Dane techniczne

płyta izolacyjna Eurothane AL Quattro

EUROTHANE AL QUATTRO jest wolną od freonów, samogasnącą, poliuretanową twardą płytą, pokrytą z dwóch stron oraz na brzegach podłużnych aluminiowym papierem kraft koloru zielono-złotego.

Charakterystyka płyty:

 • Współczynnik przewodzenia ciepła:
  • Wg EN 12667:
   Wartość λd=0,028 W/mK
 • Gęstość objętościowa:
  • ± 30 kg/m3
 • Właściwości mechaniczne:
  • wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) 120 wg EN 826: przy min. 120 kPa - 10% odkształcenia
  • wytrzymałość na równomierne obciążenie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40 kPa w 70°C w ciągu 168 h ≤ 5%
 • Okładzina:
  • Warstwa aluminiowego papieru kraft (laminatu) koloru zielono-złotego z folią PE i wkładką aluminiową o grubości 9μ.
 • Absorpcja wody:
  • WL(T)2 wg EN 12087: < 2%
 • Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne:
  • TR80 wg EN 1607: ≥ 80 kPa
 • Opór na przenikanie pary wodnej:
  • 50-100μ

Klasa ogniowa:

 • Euroklasa F zgodnie z EN 13501-1

Stabilność wymiarowa:

 • DS(TH)8 wg EN 1604
  • chłonność wody po 48h 70°C, 90% HR
  • odchylenie na długość:    ≤ 2%
  • odchylenie na szerokość:    ≤ 2%
  • odchylenie na grubość:    ≤ 6%

Wymiary:

  • długość:    12000 mm
  • szerokość:    1227 mm
  • grubość:    30 - 60 mm

Zastosowanie:

Jako izolacja wewnętrzna budynków w sektorze rolniczym i przemysłowym.

Dopuszczenia:

Keymark
001-BK-514-0004-0009-W001
Deklaracja zgodności CE wg EN 13165:2001 ECDOC 030-AOCO3 Atest higieniczny HK/B/1577/01/2007

Standardy:

Produkcja płyt EUROTHANE AL QUATTRO odbywa się zgodnie z ISO 9001:2000.